Privacy Policy

Korzystając ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem dewasto.pl lub dudiks.pl, Pan / Pani akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na niniejszej stronie.
Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolnym działaniem.
Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś/aś zgodę. W przypadku nie przekazania oraz braku wyrażenia zgody na udostępnienie nam danych osobowych, będzie to jednoznaczne z niemożliwością realizacji przez nas zamówienia.

1. Administrator danych osobowych dewasto.pl lub dudiks.pl.
Właścicielem sklepu internetowego dewasto.pl lub dudiks.pl jest firma Dudiks Sp. z o.o., 16-001 Kleosin, ul. Reja 2 wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym  pod numerem 0000685438, NIP 9662113736, REGON 367786810.

2. Dane które potrzebujemy.
Dudiks Sp. z o.o. zbiera i przechowuje tylko i wyłącznie dane osobowe, będące niezbędnymi do realizacji bieżących zamówień:
- imię i nazwisko (m.in. dane firmy)
- adres do wysyłki
- adres e-mail
- numer telefonu

3. Wykorzystanie danych osobowych Pana / Pani
Pana / Pani dane nie zostaną sprzedane podmiotom trzecim.
Dane, które zbieramy podczas składania zamówienia będą wykorzystane tylko i wyłącznie w celu realizacji transakcji, wysyłki zamówionego towaru. Zależnie od wybranej metody płatności, niektóre dane osobowe mogą być przekazane do operatora systemu płatności w ramach realizacji umowy.
Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Panem / Pani, a naszym serwisem będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytania.
W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, podane dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

4. Kontakt z Panem / Pani.
Potwierdzenie danych zamówienia oraz finalizacji transakcji następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. W sytuacji gdy podane przez Pana / Pani w zamówieniu dane będą niekompletne tj. brak nazwiska, niepełny adres, błędny adres mailowy, nastąpi kontakt z naszej strony w celu wyjaśnienia oraz uzupełnienia/poprawienia danych koniecznych do wysyłki.

5. Zmiana danych.
Po złożeniu zamówienia, danych osobowych nie można zmienić samodzielnie, możliwość ta jest do zrealizowania poprzez nasz dział po wystosowaniu odpowiedniej informacji mailowej w której zawarte będą prawidłowe dane umożliwiające zrealizowanie zamówienia.

6. W jakim celu zawarta jest informacja o "ciasteczkach (cookies)"
Pliki "cookies" to tekstowe pliki wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzasz a które zapisywane są na komputerze, laptopie bądź urządzeniu mobilnym z którego Pan / Pani korzysta podczas przeglądania stron internetowych.
Na naszej stronie "ciasteczka" umieszczone są w celu identyfikacji Pana / Pani przeglądarki podczas gdy Pan / Pani korzysta z naszej strony. Pliki "cookies" nie zawierają żadnych danych osobowych.

7. Usuwanie plików "cookies"
Standardowo przegladarka internetowa domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia można zmienić w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies". Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej.
Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. 

8. Użytkownik dokonujący zakupu w sklepie internetowym dewasto.pl lub dudiks.pl może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail oraz na przetwarzanie jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety dotyczącej transakcji.

9. Przysługuje Panu / Pani prawo do żądania informacji o treściach przechowywanych na Pana / Pani temat oraz prawo do zmiany, uzupełnienia, uaktualnienia lub usunięcia danych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem biuro@dudiks.pl